Lietuvių Lietuvių

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISĖ, VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖ


Turime sukaupę didelę patirtį viešųjų pirkimų srityje. Atstovaujame tiek perkančiąsias organizacijas organizuojant viešuosius pirkimus bei rengiant jų sąlygas, tiek ir konkurso dalyvius rengiant pasiūlymus ar ginčijant nesąžiningas viešojo pirkimo sąlygas ar pirkimo rezultatus.

Teisinės paslaugos viešiesiems subjektams bei privatiems subjektams, rengiant aktualius sutarčių projektus, kurios taip pat apima reikalingas konsultacijas dėl projekto įgyvendinimo, rizikos valdymo, vykdymo procedūrų, finansavimo šaltinių bei kiti klausimai, susiję su teisiniu viešojo ir privataus sektorių partnerystės reglamentavimu.